Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
28 april 2017
 

Tarief van invoerrechten

Met wereldwijd afgesproken indelingsregels moeten de goederen die u in Aruba invoert worden ingedeeld in het Tarief van Invoerrechten. De goederencode die verbonden is aan de indeling moet u in de aangifte vermelden. De goederencode is gebaseerd op een internationale standaard, het Geharmoniseerd Systeem. Hierdoor gebruiken alle landen die aangesloten zijn bij de Wereld Douane Organisatie bij de aangifte van goederen dezelfde goederencodes op een niveau van 6 cijfers.

Op basis van die goederenomschrijving en goederencode, kan Departamento di Aduana de aangifte controleren op de juiste toepassing van de heffing.

U kunt de goederencode die u op uw aangifte moet invullen vinden in het document 'Tarief van invoerrechten'. Daarnaast vindt u in dit document:

  • de post
  • de bijbehorende goederenomschrijving
  • het tarief (heffing)

Om de 5 jaar vinden op post- of onderverdelingsniveau wijzigingen plaats door de Wereld Douane Organisatie.