Zakelijk

Hoe doet u aangifte?

Als u goederen in Aruba invoert dient u digitaal aangifte te doen met het formulier ‘Enig document’ in Asycuda World. Beschikt u niet over inloggegevens dan kunt u gebruik maken van een Customs Broker, zij zullen alle douane formaliteiten inclusief aangifte voor u doen.

Departamento di Aduana behandelt alleen aangiften die volledig zijn ingevuld, ondertekend, en voorzien zijn van de voorgeschreven bescheiden.

Met de gegevens die u in uw aangifte invult, berekent Departamento di Aduana de belastingen bij invoer. Bovendien kan Departamento di Aduana met deze gegevens beoordelen of er nog andere douanevoorschriften van toepassing zijn, bijvoorbeeld op het terrein van veiligheid, gezondheid, economie en milieu.