Klachtenformulier

Wanneer u dit klachtenformulier invult en op ‘verzenden’ drukt, ontvangt de klachtencoördinator van DAA uw klacht automatisch.

De klachtencoördinator zal binnen vijf werkdagen na ontvangst een bevestiging van ontvangst van de klacht aan u mailen.

De klachtencoördinator zal u, binnen vier weken nadat u de klacht heeft ingediend, schriftelijk informeren over de afhandeling van de klacht.

Gelieve een korte en zakelijke beschrijving te geven van uw klacht. Indien de klacht betrekking heeft op de wijze waarop een medewerker van DAA heeft gefunctioneerd of in een bepaald geval heeft gehandeld, gelieve dan de naam van deze medewerker te vermelden.

Gelieve kopieën van relevante documenten (aangifteformulier, factuur,..) die betrekking hebben op uw klacht mee te sturen.

Uw gegevens

* = verplichte velden

U bent

Een importeur
Een aangever
Een reiziger
Anders

Beschrijf uw klacht

Upload document