Klachtenformulier

Wanneer u dit klachtenformulier invult en op ‘verzenden’ drukt, ontvangt de klachtencoördinator van DAA uw klacht automatisch.

De klachtencoördinator zal binnen vijf werkdagen na ontvangst een bevestiging van ontvangst van de klacht aan u mailen.

De klachtencoördinator zal u, binnen vier weken nadat u de klacht heeft ingediend, schriftelijk informeren over de afhandeling van de klacht.

Gelieve een korte en zakelijke beschrijving te geven van uw klacht. Een klacht kan kan betrekking hebben op:

  • Ontevredenheid over het gedrag of nalaten van DAA als organisatie;
  • Ontevredenheid over het gedrag of nalaten van een medewerker van DAA. Indien de klacht betrekking heeft op de wijze waarop een medewerker van DAA heeft gefunctioneerd of in een bepaald geval heeft gehandeld, gelieve dan de naam van deze medewerker te vermelden.

Gelieve kopieën van relevante documenten (aangifteformulier, factuur,..) die betrekking hebben op uw klacht mee te sturen.

Let op: bezwaren en restituties worden niet door middel van dit klachtenformulier in behandeling genomen, gelieve daarvoor een brief aan DAA te laten toekomen.

Uw gegevens

* = verplichte velden

U bent

*
Een importeur
Een aangever
Een reiziger
Anders

Beschrijf uw klacht

Upload document