Reizigersbagage

Wanneer betaalt u invoerrechten en accijnzen?

Als u naar Aruba reist en u neemt goederen mee, dan moet u in principe invoerrechten en accijnzen betalen. Uitzondering hierop zijn goederen waarvoor geen invoerrechten of accijnzen hoeven te worden betaald (0-heffing) of reizigersbagage waarvoor vrijstelling van invoerrechten verleend kan worden.

Voor het meenemen van goederen naar Aruba wordt onderscheid gemaakt tussen uw persoonlijke bagage en andere goederen.

  • persoonlijke bagage
  • andere goederen

Persoonlijke bagage
Uw persoonlijke bagage kunt u meenemen zonder dat u daar belasting over hoeft te betalen. Soms kan de Departamento di Aduana u vragen om aan te tonen dat bepaalde goederen al in uw bezit waren vóór uw vertrek uit Aruba. Dit geldt vooral voor luxe of kostbare goederen als foto- en videocamera’s, sieraden, en laptops. Het is handig om van dergelijke artikelen een betaal- of garantiebewijs mee te nemen als u op reis gaat.

Andere goederen
Voor het meenemen van andere goederen zijn twee zaken van belang:

  • de waarde van de goederen
  • de hoeveelheid van de goederen

Waardebeperking
Voor goederen geldt dat u deze tot een maximumwaarde van Afl. 400,- per persoon belastingvrij mag meenemen naar Aruba. Deze goederen moeten persoonsgebonden zijn en mogen niet bestemd zijn voor de handel. Als u goederen van een hogere waarde wilt meenemen, dan moet u belasting betalen.

Hoeveelheidsbeperking
Voor bepaalde goederen geldt dat u daarvan maar een beperkte hoeveelheid belastingvrij mag meenemen naar Aruba. In het site-onderdeel ‘Vrijstelling reizigersbagage’ kunt u zien voor welke producten dit geldt en wat de maximum hoeveelheden zijn.