Zakelijk

Afhandelingsprocedures

ROOD FYSIEK
In dit geval is uw container ROOD geselecteerd. U gaat met het door de DAA aangevulde aanvraagformulier en wegvoeringsdocumenten naar de containerterminal om uw container op te halen. De container wordt bij de containerterminal verzegeld. De verzegeling wordt aangetekend op het aanvraagformulier. De poortambtenaar houdt vervolgens de wegvoeringsdocumenten in voor eigen administratie.

LET OP! Deze procedure geldt ook voor wegvoering naar een entrepot.

ROOD SCAN
Wordt door de klant coördinator het vakje ‘procedure’ op het aanvraagformulier de code ROOD/SCAN
aangegeven dan haalt u de container op bij de containerterminal en gaat u ermee naar de containerscan.
Het door de DAA ingevulde formulier en de wegvoeringsdocumenten geeft u aan de scanoperator.

Twee mogelijkheden:

– Scan operator geeft de container VRIJ -> gaat u verder met de procedure ‘GROEN’. De scanambtenaar houdt het formulier in en u geeft de wegvoeringsdocumenten aan de poortambtenaar.
– Scanoperator geeft de container NIET VRIJ -> gaat u verder met de procedure ‘ROOD FYSIEK’. U geeft het formulier en wegvoeringsdocumenten aan de poortambtenaar. U krijgt het formulier terug met daarop vermelding van verzegelnummer, de wegvoeringsdocumenten blijven bij poortambtenaar voor registratie.

Let op!
Als de scan niet werkt dan wordt uw container als ROOD behandeld.

ROOD/GROEN = ROOD

  • In het geval waarin een container zowel groene als rode aangiften bevat geldt de afhandelingsprocedure van een ROOD geselecteerde container. D.w.z. verzegelen bij de poort en ontzegelen door de douane bij uw bedrijf. De vrijmakingsambtenaar zal verdere instructies bij de lossing geven.
  •  Let op! Het is mogelijk om de rood geselecteerde aangifte/wegvoeringsdocumenten achter te houden. De douane zal achteraf controleren of alle aangiften die bij een container behoren ook zijn overgelegd. De broker of importeur die van deze mogelijkheid gebruikt maakt zal voor drie maanden worden uitgesloten van de groene procedure.

GROEN
Valt uw container groen dan kunt u met alleen uw wegvoeringsdocumenten naar de terminal gaan en uw container ophalen. U geeft de wegvoeringsdocumenten af aan de poortambtenaar en u kunt, in principe, zonder verdere controle uw container meenemen.

Uw container is vrijgegeven.