Verhuizen naar Aruba

Vrijstelling aanvragen

Om vrijstelling van invoerrechten aan te vragen voor uw verhuisboedel moet u verschillende documenten inleveren.

Formulier ‘Aanvraag verhuisboedelvrijstellingen’
Als u vrijstelling wilt aanvragen, moet u het Formulier aanvraag vrijstelling verhuisboedel invullen. Dit formulier kunt u downloaden op onze website.

Enig document in Asycuda
U moet ook een aangifte ten invoer voor de verhuisboedel indienen. Uw customs broker kan u tegen betaling, helpen bij het invullen van het digitale ‘Enig Document’ in Asycuda World. Een overzicht van customs brokers vindt u in het Arubaanse telefoonboek.

Overige documenten
Naast het formulier ‘Aanvraag verhuisboedelvrijstellingen’ en het ‘Enig document’ moet u de volgende documenten inleveren:

  • een kopie van uw legitimatiebewijs
  • een verklaring van inschrijving in het Bevolkingsregister van Aruba (3 exemplaren)
  • een lijst van de verhuisgoederen (3 exemplaren)
  • de (lucht)vrachtbrief van de verzending uit het buitenland (3 exemplaren)

Voor studenten die in de USA studeren eist Departamento di Aduana daarnaast een I-20 formulier. Dit is een bewijs dat je in de USA studeert.

Als u vrijstelling aanvraagt voor een motorvoertuig, sportvliegtuig of pleziervaartuig moet u ook een van de volgende documenten inleveren:

  • buitenlands kentekenbewijs van het vervoermiddel
  • buitenlandse keuringskaart
  • buitenlandse verzekeringspolis
  • koopakte of factuur

Inleveren documenten
Uw customs broker levert het formulier ‘Aanvraag verhuisboedelvrijstellingen’ vergezeld van het ‘Enig document’ en de overige documenten in bij de Departamento di Aduana, afdeling Techniek. Vervolgens zal de Departamento di Aduana een beslissing nemen over verlening van de vrijstelling.

Bezwaar
Als uw verzoek tot vrijstelling van invoerrechten voor uw verhuisboedel geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen, dan kunt u binnen 1 maand een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Departamento di Aduana.

Als u het vervolgens niet eens bent met de uitspraak op uw bezwaarschrift, dan kunt u binnen 1 maand in beroep gaan bij de Raad van Beroep voor belastingzaken.