Landen en Gebieden Overzee

Landen en Gebieden Overzee (LGO-landen)

Aruba heeft samen met alle andere eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen (Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius) de status van Landen en Gebieden Overzee (LGO). LGO-landen zijn niet-Europese landen en gebieden die bijzondere betrekkingen hebben met de Europese Unie (EU). Deze bijzondere betrekkingen zijn gericht op de economische en sociale ontwikkeling van LGO-landen en is geregeld in het LGO-besluit.

Het LGO-besluit voorziet onder bepaalde voorwaarden in een gunstiger douanetarief of vrijstelling van invoerrechten voor goederen die vanuit een LGO-land ingevoerd worden in de EU. Het is hiervoor van belang dat deze goederen van oorsprong uit een LGO-land zijn.

Wanneer worden mijn goederen aangemerkt als goederen van oorsprong uit Aruba?

Uw goederen kunnen de status van oorsprong LGO krijgen indien er voldaan wordt aan de oorsprongsregels. Voor goederen die volledig op Aruba zijn verkregen of geproduceerd is het vrij eenvoudig te beoordelen of die aan de regels voldoen. Voor goederen die buiten Aruba zijn verkregen en die op Aruba een bepaalde bewerking of verwerking hebben ondergaan is het wat moeilijker te beoordelen of die aan de regels voldoen.

Voor een aanvraag ‘status van oorsprong LGO’ dient u de volgende bescheiden aan de Departamento di Aduana te overleggen:

  • Een recent uittreksel van de inschrijving van uw bedrijf bij de Kamer van Koophandel;
  • Een beschrijving van het productieproces en een lijst van de daarbij gebruikte soorten en hoeveelheden grondstoffen, hulpstoffen en halffabricaten met bijbehorende goederencodes;
  • Prijs af-fabriek van het eindproduct en de goederencode;
  • Een beschrijving van de wijze van kostprijsberekening van de in uw onderneming vervaardigde producten; en
  • Een lijst met personen die bevoegd zijn om namens het bedrijf de aangifte ten uitvoer en EUR. 1 certificaten te ondertekenen, alsmede een afbeelding van hun handtekening voor onze eigen administratie.

Waar vindt ik de oorsprongsregels?

De LGO-oorsprongsregels zijn opgenomen in het LGO-besluit.

Hoe kan ik in de EU aantonen dat mijn goederen de status “oorsprong LGO” hebben?

Wordt aan de oorsprongsregels voldaan dan kunt u bij uitvoer van uw goederen het certificaat van oorsprong (EUR. 1) ophalen. Als bewijsstuk van de status “oorsprong LGO” kunt u in het land van import het EUR. 1 certificaat gebruiken.