Zakelijk

Restitutie

Binnen een jaar na de betaling is een belanghebbende gerechtigd tot terugvordering van wat te veel betaald mocht zijn.

De belanghebbende dient een gemotiveerd verzoek aan de Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen te sturen. Hierin dient de belanghebbende de reden(en) van het verzoek uit te leggen.

Als bijlage bij het verzoek dient de belanghebbende alle bewijsstukken bij te voegen om de reden(en) van het verzoek te staven. Het restitutieverzoek wordt behandeld volgens datum van ontvangst. Het verzoek kan worden toegekend of afgewezen. In beide gevallen ontvangt de belanghebbende een schriftelijk bericht.