Reizigersbagage

U voert goederen uit

U kunt goederen definitief of tijdelijk uitvoeren uit Aruba. In beide gevallen moet u een schriftelijke aangifte ten uitvoer doen bij Departamento di Aduana.
Van tijdelijke uitvoer is bijvoorbeeld sprake als u goederen tijdelijk uitvoert voor reparaties, tentoonstellingen, monsters en dergelijke. Die goederen voert u vervolgens na verloop van tijd weer in op Aruba.

Aangeven van definitieve uitvoer
U doet aangifte van definitieve uitvoer op het formulier ‘Enig Document’ in Asycuda World. Een customs broker kan u tegen betaling helpen bij het invullen van dit formulier.

Aangeven van tijdelijke uitvoer
Als u als reiziger kostbare goederen bijvoorbeeld videocamera’s, notebooks, pc’s, radiotoestellen en dergelijke tijdelijk naar het buitenland wil meenemen om later weer in Aruba in te voeren, moet u bij terugkomst kunnen aantonen, door middel van het Formulier Tijdelijke Uitvoer, dat deze goederen uit Aruba afkomstig zijn.

In principe moet u bij wederinvoer invoerrechten betalen voor nieuwe onderdelen, reparatiekosten etc. tenzij het een goed is waarop u nog garantie heeft.