Verhuizen naar Aruba

Voorwaarden voor vrijstelling

Om in aanmerking te komen voor vrijstelling van invoerrechten voor uw verhuisboedel moet u tenminste 12 opeenvolgende maanden een normale verblijfplaats buiten Aruba hebben gehad. Uw normale verblijfplaats is de plaats waar u 185 dagen per kalenderjaar verblijft. Uw aanvraag voor vrijstelling dient u aan te vragen bij de Afdeling Techniek van de Departamento di Aduana. Indien u aan de voorwaarden voldoet verkrijgt u vrijstelling via een beschikking van de Inspecteur.

Voorwaarden voor vrijstelling van invoerrechten

Voor de verlening van de vrijstelling voor persoonlijke goederen gelden de volgende voorwaarden:

 • u moet de goederen gebruikt hebben in het land van herkomst
 • u gaat de goederen met hetzelfde doel in Aruba gebruiken
 • u had de goederen in gebruik volgens de geldende voorwaarden in het land van herkomst
 • u en uw eventuele gezinsleden zijn nog geen ingezetenen van Aruba

Motorvoertuigen, sportvliegtuigen en pleziervaartuigen

Voor Motorvoertuigen, sportvliegtuigen en pleziervaartuigen die tot uw verhuisboedel behoren gelden nog aanvullende voorwaarden. U dient aan te kunnen tonen dat u deze vervoermiddelen voor een periode van tenminste 6 maanden voor de datum waarop u de normale verblijfplaats hebt opgegeven zowel in uw bezit als in gebruik en uw eigendom zijn geweest in uw vroegere verblijfplaats.

U kunt dit aantonen door het overleggen van een:

 • buitenlands kentekenbewijs van uw motorvoertuig of pleziervaartuig
 • een buitenlandse keuringskaart
 • een buitenlandse verzekeringspolis
 • koopakte of factuur

Nadat u uw motorvoertuig of pleziervaartuig hebt ingevoerd in Aruba, moet u dit laten registeren bij de Departamento di Impuesto.

Huisdieren

Bij uw aankomst op Aruba dient u voor uw katten en honden bij de Departamento di Aduana de volgende documenten te overleggen:

 • een gezondheidsverklaring die niet ouder is dan 2 weken
 • een geldig bewijs van vaccinatie tegen rabiës

Hoewel invoer van honden en katten uit Zuid- en Midden Amerika verboden is, wordt uitsluitend voor verhuisboedels een uitzondering gemaakt indien een verklaring van geen bezwaar door de Veterinaire Dienst wordt afgegeven.

Overige en Beschermde Diersoorten

Voor invoer van alle overige en beschermde diersoorten kunt u vooraf contact opnemen met de Veterinaire Dienst van Aruba. Let u op dat voor beschermde diersoorten de geldige CITES verklaringen noodzakelijk is.

Goederen die uitgesloten van vrijstelling zijn:

 • alcoholische producten
 • tabak- en tabaksproducten
 • bedrijfsvoertuigen
 • materieel voor bedrijfsdoeleinden met uitzondering van draagbare instrumenten voor kunsten en ambachten