Verhuizen naar Aruba

Nagezonden verhuisboedels

Het kan voorkomen dat u pas later, dus als u al op Aruba woont, uw verhuisboedel met vrijstelling laat overkomen uit het buitenland. U hebt dan aanspraak op de vrijstelling voor betaling van invoerrechten binnen een termijn van maximaal 1 jaar nadat u uw normale verblijfplaats naar Aruba heeft overgebracht. Mocht deze termijn van nazending te kort zijn, dan kunt u voor verlenging ervan een gemotiveerd verzoek indienen bij de Inspecteur van de Departamento di Aduana.

De invoer van uw verhuisboedel met vrijstelling in Aruba hoeft niet in 1 keer te gebeuren. U kunt er ook voor kiezen om dit in meerdere zendingen te doen. Ook dan geldt dat de laatste zending binnen 12 maanden nadat u uw normale verblijfplaats naar Aruba heeft overgebracht, in Aruba moet zijn ingevoerd en dat u hiervan binnen deze termijn aangifte hebt gedaan bij de Departamento di Aduana.