Zakelijk

Postbus

Indien u een vermoede van fraude of misbruik wilt melden of er naar uw
mening sprake is van oneerlijke concurrentie kunt u dit doen via postbus
info@douane.aw

U kunt deze postbus ook gebruiken voor het melden van onregelmatigheden
die betrekking hebben op uw zending zoals bijvoorbeeld short-shipment in
gevallen van bijbetalingen.

Download de formulier: Formulier ‘Aanvraag vrijmaking container of wegvoering naar PB’