Zakelijk

Start : 1 februari 2018

Download de formulier: Formulier ‘Aanvraag vrijmaking container of wegvoering naar PB’

Hoe werkt de Postbus Vrijmaking?

 • Via de nieuwe postbus vrijmaking: vrijmaking@douane.aw kunt u een aanvraag
  doen voor de wegvoering/controle van uw ROOD geselecteerde container of
  voor het wegvoeren naar of uit uw particulier entrepot
 •  Het formulier ‘aanvraag vrijmaking container of wegvoering naar P.B.’ dient u
  op te slaan in uw computer
 •  Het formulier vult u in met de computer (PDF-vorm)
 •  Voor het vermelden van documentnummers gebruikt u alleen de letter
  (meestal C) en het nummer van het document. Verdere toevoegingen zoals HK
  of jaartal zijn niet nodig
 •  Indien er meer documenten/aangiften zijn dan
  voegt u een bijlage bij de mail
 • Het formulier ‘Aanvraag vrijmaking container of wegvoering naar P.B.’ samen met de
  wegvoeringsdocumenten stuurt u vervolgens naar: vrijmaking@douane.aw
 • Verzoeken die tussen 7:30 en 10:30 uur door DAA worden ontvangen zullen vóór
  12uur behandeld worden.
 • Verzoeken die tussen 10:30 en 14:30 uur door DAA worden ontvangen zullen vóór
  16:00 uur behandeld worden.
 • Verzoeken die na 14:30 door DAA worden ontvangen zullen indien mogelijk nog
  dezelfde dag worden behandeld. Zo niet, de volgende dag als eerste worden
  behandeld.Let op! Alle verzoeken worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen
  m.u.v. bijvoorbeeld reefers. Om voorrang te krijgen voor reefer/cool containers dient u
  in het onderwerp (subject) van uw mail REEFER te schrijven.
 • Nadat u via vrijmaking@douane.aw uw aanvraag heeft ingediend behandelt de klant
  coördinator uw verzoek en zendt u per mail een afhandelingsprocedure en een tijdstip
  voor vrijmaking of overbrenging entrepot toe met eventuele verder instructies.
 • Na ontvangst van de mail van de klant coördinator dient u het aanvraagformulier en het
  wegvoerginsdocument uit te printen en mee te nemen naar de containerterminal

Afhandelingsprocedures

ROOD FYSIEK
In dit geval is uw container ROOD geselecteerd. U gaat met het door de DAA
aangevulde aanvraagformulier en wegvoeringsdocumenten naar de
containerterminal om uw container op te halen. De container wordt bij de
containerterminal verzegeld. De verzegeling wordt aangetekend op het
aanvraagformulier. De poortambtenaar houdt vervolgens de
wegvoeringsdocumenten in voor eigen administratie.

LET OP! Deze procedure geldt ook voor wegvoering naar een entrepot.

ROOD SCAN
Wordt door de klant coördinator het vakje ‘procedure’ op het aanvraagformulier de code ROOD/SCAN
aangegeven dan haalt u de container op bij de containerterminal en gaat u ermee naar de containerscan.
Het door de DAA ingevulde formulier en de wegvoeringsdocumenten geeft u aan de scanoperator.

Twee mogelijkheden:

– Scan operator geeft de container VRIJ -> gaat u verder met de
procedure ‘GROEN’. De scanambtenaar houdt het formulier in en u geeft
de wegvoeringsdocumenten aan de poortambtenaar.
– Scanoperator geeft de container NIET VRIJ -> gaat u verder met
de procedure ‘ROOD FYSIEK’. U geeft het formulier en
wegvoeringsdocumenten aan de poortambtenaar. U krijgt het formulier terug
met daarop vermelding van verzegelnummer, de wegvoeringsdocumenten blijven bij
poortambtenaar voor registratie.

Let op!
Als de scan niet werkt dan wordt uw container als ROOD behandeld.

ROOD/GROEN = ROOD

 • In het geval waarin een container zowel groene als rode aangiften bevat geldt
  de afhandelingsprocedure van een ROOD geselecteerde container. D.w.z.
  verzegelen bij de poort en ontzegelen door de douane bij uw bedrijf. De
  vrijmakingsambtenaar zal verdere instructies bij de lossing geven.
 •  Let op! Het is mogelijk om de rood geselecteerde
  aangifte/wegvoeringsdocumenten achter te houden. De douane zal achteraf
  controleren of alle aangiften die bij een container behoren ook zijn
  overgelegd. De broker of importeur die van deze mogelijkheid gebruikt
  maakt zal voor drie maanden worden uitgesloten van de groene procedure.

GROEN
Valt uw container groen dan kunt u met alleen uw
wegvoeringsdocumenten naar de terminal gaan en uw container
ophalen. U geeft de wegvoeringsdocumenten af aan de
poortambtenaar en u kunt, in principe, zonder verdere controle
uw container meenemen.

Uw container is vrijgegeven.

Samenvatting procedures

ROOD

 •  Formulier invullen
 • Bijlagen bijvoegen
 • Formulier en bijlagen e-mailen naar vrijmaking@douane.aw

ROOD/SCAN -> IDEM ALS ROOD

ROOD/GROEN ->IDEM ALS ROOD

GROEN

 • Met alle wegvoeringsdocumenten container ophalen bij containerterminal

 

Belangrijke aandachtspunten

Container dient op afgesproken tijd ter plekke van lossing te zijn.

Vrijmakingsambtenaar geen auto? Dan zal KLACO u hierover informeren.

Vergeet niet uw wegvoeringsdocumenten als bijlage bij te voegen (ROOD)

In geval van GROEN en ROOD alle wegvoeringsdocumenten overleggen bij de
containerpoort. Vergeet niet een extra kopie voor de vrijmakingsambtenaar ter
beschikking te hebben.

De poortambtenaren houden de wegvoeringsdocumenten in voor de registratie
van containers om zoveel mogelijk oponthoud bij de poort te voorkomen.

Postbus

Indien u een vermoede van fraude of misbruik wilt melden of er naar uw
mening sprake is van oneerlijke concurrentie kunt u dit doen via postbus
info@douane.aw

U kunt deze postbus ook gebruiken voor het melden van onregelmatigheden
die betrekking hebben op uw zending zoals bijvoorbeeld short-shipment in
gevallen van bijbetalingen.

Download de formulier: Formulier ‘Aanvraag vrijmaking container of wegvoering naar PB’