Zakelijk

Vrijstelling bij invoer

Bij het aanvragen van vrijstelling van invoerrechten en accijnzen dient de aangever duidelijk aan de Inspecteur aan te geven waarvoor en voor wie de goederen bestemd zijn.
De achterliggende redenen zijn veelal van economische, sociale, economische, humanitaire, ideële en culturele aard. Dit betekent dat in bepaalde, zeer precies gedefinieerde gevallen een belasting niet gerechtvaardigd is.

Bij het aanvragen van een vrijstelling dient u rekening te houden met het volgende:
• Een vrijstelling kan alleen worden verleend als het in de wetgeving staat vermeld
• Een vrijstelling is persoonlijk, indien nodig kunt u een schriftelijke machtiging geven
• Een vrijstelling wordt niet automatisch verleend, men moet van tevoren te kennen geven en er aanspraak op maken
• Vrijstelling wordt alleen op aanvraag verleend
• Een vrijstelling geschiedt alleen schriftelijk door de Inspecteur bij beschikking
• U dient altijd aangifte te doen
• Is voorwaardelijk of niet voorwaardelijk