Zakelijk

Douanewaarde

De methodiek voor het bepalen van de douanewaarde in de Arubaanse douanewetgeving (artikel 59 van de Landsverordening in- uit- en doorvoer) is gebaseerd op de Brusselse waarde definitie.

De douanewaarde speelt een cruciale rol bij het heffen en innen van invoerrechten voor Departamento di Aduana. De douanewaarde vormt namelijk de maatstaf van heffing voor zover het invoerrecht wordt geheven op basis van waarderecht of ad valorem recht. Onder douanewaarde (normale prijs) wordt verstaan de (koop) prijs vermeerderd met alle kosten die betrekking hebben op de verkoop zoals binnenlandse vervoerskosten, vrachtkosten, verzekeringskosten, commissies, courtages, inland freight, octrooi, auteurs en dergelijke rechten etc. tot op het eerste losplaats in Aruba.

De aldus gedefinieerde waarde is een toetsingbegrip, d.w.z. dat de werkelijke feiten en omstandigheden bij de invoer van een zending goederen aan de elementen van het theoretisch waarde begrip moet worden getoetst. Alle kosten naast de (koop) prijs dienen gespecificeerd te zijn op een factuur.

Kortingen
Die niet voor aftrek in aanmerking komen:
• Doktersmonsters
• Value for Customs
• Agentenprovisie of verkoopcommissie
• Reclamekorting (Promotional allowance)
• Garantiekorting
• Monsterkorting
• Expositiekorting
• Special discount