Verhuizen naar Aruba

Controle verhuisboedel

De Departamento di Aduana gaat de invoer van uw verhuisboedel controleren. Deze controle kan plaatsvinden vanaf het moment van invoer tot uiterlijk een maand na aankomst, waarbij een ambtenaar van de Departamento di Aduana een huisbezoek kan afleggen.
Mochten er bij deze controle afwijkingen geconstateerd worden dan kunnen er maatregelen en sancties getroffen worden. U kunt dan bijvoorbeeld een boete krijgen of u moet invoerrechten betalen.