Visie

Visie

‘Wij verwachten in 2018 de omslag te hebben gemaakt naar een klantgerichte, professionele en onafhankelijke douane-organisatie dat gezag en integriteit uitstraalt. De werkzaamheden zullen zoveel mogelijk gestuurd worden door een risicogerichte aanpak. We worden daarin gesteund door vernieuwde wetgeving en beleid, professionele medewerkers en faciliteiten.’