Mededeling in verband met COVID-19

Mededeling in verband met COVID-19

De wereldwijde uitbraak van COVID-19 treft ons allemaal. Ook de Douane Aruba doet er alles aan om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Ondanks de omstandigheden blijven wij onze douanetaken uitvoeren echter staat de gezondheid van onze collega’s, klanten en de medemens altijd voorop. Naar aanleiding hiervan vragen wij uw aandacht voor de volgende
tijdelijke maatregelen en aangepaste diensten.

Douaneprocedures: invoer, uitvoer en doorvoer

U kunt gerust producten importeren, exporteren en doorvoeren. De douaneprocedures invoer, uitvoer en doorvoer zijn niet gewijzigd. De aangifteprocedure geschied zoals gewoonlijk via het Asycuda aangiftesysteem.

Vrijmaking van goederen (algemeen)

De Arubaanse overheid heeft maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook wij doen er alles aan om de verspreiding tegen te gaan en hanteren ‘social distancing’ maatregelen en een minimale bezetting bij de vrijmakingsafdeling.
Mogelijk duurt de vrijmaking van goederen die niet onder de categorie eerste levensbehoeften en hygiënische producten vallen iets langer dan u van ons gewend bent. Wij vragen uw begrip en medewerking hiervoor.

Vrijmaking van goederen (douanerecherche)

Verzoeken om vrijmaking van goederen door de douanerecherche kunnen via het e-mailadres vrijmakingdri@douane.aw ingediend worden. Vergeet niet de vertreknota (exit note) bij te voegen. U krijgt dan een bevestiging van vrijmaking via e-mail toegestuurd.

Vrijstelling van invoerrechten

Voor een verzoek om vrijstelling van invoerrechten kunt u gebruik maken van het Asycuda systeem.

Indienen van bezwaarschriften, verzoeken en dergelijke

Bezwaarschriften, verzoeken en dergelijke dienen uitsluitend via het emailadres info@douane.aw te worden ingediend. Onder het kopje subject/onderwerp van uw e-mail dient u het onderwerp te vermelden. Dient u een bezwaarschrift in dan meld u ‘bezwaarschrift’ in het vak onderwerp. Dient u een verzoek in dan meld u ‘verzoek’ in het vak onderwerp.

Termijn van indienen bezwaarschrift

Normaliter kunt u binnen één maand na dagtekening van de aangifte of beschikking uw bezwaarschrift bij de douane indienen. De indieningstermijn voor aangiften en beschikkingen met een dagtekening van 1 februari tot en met 30 juni 2020 wordt nu vier (4) maanden. De
indieningstermijn is verlengd met vier (4) maanden.

Certificaat van oorsprong

De procedures met betrekking tot de afgifte van Certificaten van Oorsprong en de procedures met betrekking tot het REX-systeem blijven ongewijzigd. Mocht u behoefte hebben om meer informatie m.b.t. het certificaat van oorsprong of het Attest van Oorsprong (REX-systeem) dan zijn wij uiteraard bereikbaar via ccabenda@douane.aw.

Bereikbaarheid douane tijdens deze crisis

De meeste loketten, m.u.v. Sectie Haven en Sectie Luchthaven, zijn gesloten voor het publiek. Mocht u vragen hebben of informatie wensen verzoeken wij u eerst onze website www.douane.aw te raadplegen. Mocht u daarna nog vragen hebben dan zijn wij uiteraard via onderstaande telefoonnummers of mailadressen bereikbaar.

Algemeen

E-mail:   info@douane.aw

Sectie Stad

E-mail:   mpablo@douane.aw (dhr. Pablo)
Telefoonnummer:  5238831 of 5949939 (dhr. Pablo) of 5238834 (dhr. Marin)

Sectie Haven

E-mail: amwerleman@douane.aw (mw. Werleman) rjcroes@douane.aw (dhr. Croes)
Telefoonnummer:  5238861 of 5927554 (mw. Werleman) of 5921652 (dhr. Croes)

Sectie Luchthaven

E-mail:   pmflanders@douane.aw (mw. Flanders) of mewebb@douane.aw (mw. Webb)
Telefoonnummer:  5238891 of 5949940 (mw. Flanders) of 5238882 (mw. Webb)

Sectie douanerecherche (DRI)

E-mail:   smschwengle@douane.aw (mw. Schwengle)
Telefoonnummer:   5238871 of 5949942 (mw. Schwengle) of 5238872 (dhr. Illidge)

Afdeling Techniek

E-mail:  ccabenda@douane.aw (mw. Cabenda) of reawouters@douane.aw (dhr. Wouters)

Telefoonnummer:  5949941 (mw. Cabenda) of 5949946 (dhr. Wouters)

Asycuda:  5238816 of 5238811 (mw. Ras)

Heeft u vragen over onze nieuwe maatregelen/diensten in verband met COVID-19?

U kunt uw vragen gerust mailen naar info@douane.aw. We beantwoorden uw vraag dan zo snel mogelijk en nemen telefonisch of via e-mail contact met u.

Onze excuses voor enige ongemak en hartelijk dank voor uw begrip en geduld. Wij wensen u veel gezondheid en sterkte toe in deze voor ons allen ingrijpende crisistijd.

Voor de laatste updates en meer informatie over het coronavirus kunt u terecht op de website van DVG https://www.arubacovid19.org/

Meer nieuws